ZSP Nr 2 w Gryfinie

Nasze kompetencje Nasza pzyszłość - ZSP Nr 2 w Gryfinie

Język angielski i niemiecki zawodowy

19.11.2012 - godzina 15:10
26.11.2012 - godzina 15:10
Grupa 4 (Pani Wioletty Ross) będzie miała trzy godziny zajęć 19.11 i 26.11.

Matematyka
22.11.2012 - godzina 15:10
29.11.2012 - godzina 15:10

Rynek pracy
24.11.2012 - godzina 9:00

Obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowa!
Poszczególne grupy odrabiają zajęcia w terminach, o których poinformował daną grupę nauczyciel prowadzący.