ZSP Nr 2 w Gryfinie

Nasze kompetencje Nasza pzyszłość - ZSP Nr 2 w Gryfinie

Rozpoczyna się II tura projektu "Nasze kompetencje - Nasza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Docelowo ma w niej wziąć udział 36 uczniów z I - III klas technikum zawodowego. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych z:

  • Matematyki (30 h lekcyjnych/uczestnika)
  • Rynku pracy (60 h lekcyjnych/uczestnika)
  • Zawodowego języka angielskiego lub niemieckiego (60 h lekcyjnych/uczestnika)

Dodatkowo zapewniamy odbycie stażu w okresie wakacji, za który stażysta otrzyma wynagrodzenie w postaci stypendium.

Uczestnicy projektu bezpłatnie otrzymają podręczniki i materiały dydaktyczne do wszystkich rodzajów zajęć oraz materiały promocyjne dotyczące projektu. Zajęcia trwają od 10.2013 r. do 06.2014 r.

Szczegółowe informacje:
Biuro Projektu "Nasze kompetencje - Nasza przyszłość" gabinet 38, III piętro
www.nknp.zsp2gryfino.eu
oraz pod numerem telefonu 788-987-292